DIÁKPRESBITÉRIUM

„A csillogó szemek megörvendeztetik a szívet…” (Péld. 15.30)

diákpresbitérium

A diákpresbitérium a 2023/2024. tanév első féléves munkáját a nevelőtestület és a diákpresbitérium által is elfogadott munkaterv alapján igyekszik végrehajtani.

Célunk:

  • a diákok érdekeinek képviselete
  • a demokratikus légkör, jó hírnevű iskolai közélet kialakítása
  • az iskola tanulói számára programok szervezésével tartalmas, élményekben gazdag diákévek biztosítása
  • a keresztény szellemiségű iskolai diákélet és hagyományok megőrzése, ápolása.

Feladatunk, hogy a megrendezésre kerülő iskolai rendezvényeken tanulóink jól érezzék magukat, maradandó, közösségformáló élményekkel gazdagodjanak, osztályközösségek erősödjenek, az egyénekben rejlő, Istentől kapott talentumok felszínre kerülhessenek.

Alakuló ülésünkön megválasztottuk az új tisztségviselőket.

2023./2024. tanévben a diákpresbitérium 21 fővel kezdte meg munkáját.

Megbízások: Elnök: Harkai Gréta 8.a

Titkár: Takács Miklós 8.b

A diákpresbitérium munkáját segítő pedagógus: Kósa- Varga Ágnes

A 2023/2024. tanév osztályképviselői:

Osztály
5.a Kanyó Attila Kovács Kolos
5.b Kócsi Áron Nagy Regina
6.a Papp Kornél Német Levente
6.b Felföldi Sára Vonház Aida
6.c Laskai Lili Csizma Emma
7.a Mózes Benedek Makrai Márton
7.b Zgyihar Kinga Újfalusi Anna
7.c Szilágyi Balázs Varga Milán
8.a Vincze Balázs Harkai Gréta
8.b Takács Miklós

A diákpresbitériumi gyűlések időpontja: minden hónap első csütörtöki napján, 14.00-tól 15.00-ig.

Megbeszélések témái:

–     előző hónap tevékenységének értékelése;

–     következő hónap eseményeinek előkészítése, megbeszélése;

–     ötletbörze: javaslatok, észrevételek, vélemények.

Az előre nem tervezett, a hónap közben adódó programok rendkívüli gyűléseken, kiscsoportos megbeszéléseken kerülnek megbeszélésre.

Céljainkat és feladatainkat szem előtt tartva állítottuk össze év elején, a diákpresbitérium osztályképviselőivel az éves munkatervet.

  • A tervezett programok között természetesen szerepelnek az évek során már hagyománnyá szilárdult rendezvények és iskolai események, melyek színvonalas megrendezését az idén is fontosnak tartjuk. Ilyenek a Mikulás, farsang, testvérosztályi kapcsolatok ápolása és a fordított nap megrendezése.
  • Iskolánk szellemiségéből adódóan nagy hangsúlyt fektetünk a jótékonysági eseményekhez való csatlakozásra, önkéntes munkavállalásra, önzetlen szolgálatra.
  • Fontosnak tartjuk az egyházi és világi, nemzeti ünnepeinkről való színvonalas megemlékezést iskolai szinten.
  • A diákpresbitérium tagjai a városi rendezvényeken is rendszeresen képviselik intézményünket.

(Reformáció, Adventi gyertyagyújtások, Városi karácsony, Reformátusok Szatmárért …)

Élményekkel teli, sikeres tanévet kívánunk!

Kósa- Varga Ágnes

a dp. munkáját segítő pedagógus

Iskolánk a Facebookon