DIÁKPRESBITÉRIUM

„A csillogó szemek megörvendeztetik a szívet…” (Péld. 15.30)

diákpresbitérium

A diákpresbitérium a 2022/2023. tanév első féléves munkáját a nevelőtestület és a diákpresbitérium által is elfogadott munkaterv alapján igyekszik végrehajtani.

Célunk:

  • a diákok érdekeinek képviselete
  • a demokratikus légkör, jó hírnevű iskolai közélet kialakítása
  • az iskola tanulói számára programok szervezésével tartalmas, élményekben gazdag diákévek biztosítása
  • a keresztény szellemiségű iskolai diákélet és hagyományok megőrzése, ápolása.

Feladatunk, hogy a megrendezésre kerülő iskolai rendezvényeken tanulóink jól érezzék magukat, maradandó, közösségformáló élményekkel gazdagodjanak, osztályközösségek erősödjenek, az egyénekben rejlő, Istentől kapott talentumok felszínre kerülhessenek.

Alakuló ülésünkön megválasztottuk az új tisztségviselőket.

2022./2023. tanévben a diákpresbitérium 22 fővel kezdte meg munkáját.

Megbízások: Elnök: Balogh Ákos 8.b

Titkár: Kondor Kamilla 8.a és Harkai Gréta 7.a

A diákpresbitérium munkáját segítő pedagógus: Kósa- Varga Ágnes

A 2022/2023. tanév osztályképviselői:

Osztály Osztályképviselő

5.a

Papp Kornél Magyar Marcell Német Levente
5.b Felföldi Sára Vonház Aida
5.c Laskai Lili Boros Nóra
6.a Mózes Benedek Makrai Marci
6.b Zgyihar Kinga Újfalusi Anna
6.c Szilágyi Balázs Varga Milán
7.a Vincze Balázs Harkai Gréta
7.b Takács Miklós
8.a Kondor Kamilla Lakatos Réka Hanna
8.b Balogh Ákos Dániel Gáspár Nóra Soós Zsófia

A diákpresbitériumi gyűlések időpontja: minden hónap első szerdai napján, 15.00-tól 15.45-ig.

Megbeszélések témái:

–     előző hónap tevékenységének értékelése;

–     következő hónap eseményeinek előkészítése, megbeszélése;

–     ötletbörze: javaslatok, észrevételek, vélemények.

Az előre nem tervezett, a hónap közben adódó programok rendkívüli gyűléseken, kiscsoportos megbeszéléseken kerülnek megbeszélésre.

Céljainkat és feladatainkat szem előtt tartva állítottuk össze év elején, a diákpresbitérium osztályképviselőivel az éves munkatervet.

  • A tervezett programok között természetesen szerepelnek az évek során már hagyománnyá szilárdult rendezvények és iskolai események, melyek színvonalas megrendezését az idén is fontosnak tartjuk. Ilyenek a Mikulás, farsang, testvérosztályi kapcsolatok ápolása és a fordított nap megrendezése.
  • Iskolánk szellemiségéből adódóan nagy hangsúlyt fektetünk a jótékonysági eseményekhez való csatlakozásra, önkéntes munkavállalásra, önzetlen szolgálatra.
  • Fontosnak tartjuk az egyházi és világi, nemzeti ünnepeinkről való színvonalas megemlékezést iskolai szinten.
  • A diákpresbitérium tagjai a városi rendezvényeken is rendszeresen képviselik intézményünket.

(Reformáció, Adventi gyertyagyújtások, Városi karácsony, Reformátusok Szatmárért …)

Élményekkel teli, sikeres tanévet kívánunk!

Kósa- Varga Ágnes

a dp. munkáját segítő pedagógus

Iskolánk a Facebookon