Diákpresbitérium


„A csillogó szemek megörvendeztetik a szívet…” (Péld. 15.30)

diákpresbitérium

A diákpresbitérium a 2021/2022. tanév első féléves munkáját próbálta az év elején megfogalmazott, a nevelőtestület és a diákpresbitérium által is elfogadott programja alapján igyekezett végrehajtani.  A koronavírus járvány ebben a félévben is befolyásolta az eltervezett programok megvalósulását.

Célunk:

  • a diákok érdekeinek képviselete
  • a demokratikus légkör, jó hírnevű iskolai közélet kialakítása
  • az iskola tanulói számára programok szervezésével tartalmas, élményekben gazdag diákévek biztosítása
  • a keresztény szellemiségű iskolai diákélet és hagyományok megőrzése, ápolása.

Feladatunk, hogy a megrendezésre kerülő iskolai rendezvényeken tanulóink jól érezzék magukat, maradandó, közösségformáló élményekkel gazdagodjanak, osztályközösségek erősödjenek, az egyénekben rejlő, Istentől kapott talentumok felszínre kerülhessenek.

Alakuló ülésünkön megválasztottuk az új tisztségviselőket.

2021./2022. tanévben a diákpresbitérium 22 fővel kezdte meg munkáját.

Megbízások: Elnök: Gotlieb Noémi 8.a

Titkár: Kondor Kamilla 7.a és Balogh Ákos Dániel 7.b

A diákpresbitérium munkáját segítő pedagógus: Vékonyné Virágh Tünde

A 2021/2022. tanév osztályképviselői:

Osztály Osztályképviselő
5.a Makrai Márton Mózes Benedek
5.b Ujfalusi Anna Zgyihar Kinga
5.c Nagy Rebeka Olasz Kinga
6.a Barna Tamás Harkai Gréta Vincze Balázs
6.b Székely Erik Takács Miklós
7.a Kondor Kamilla Lakatos Réka Hanna
7.b Balogh Ákos Dániel Mózes Boldizsár Soós Zsófia
8.a Gotlieb Noémi Kucsma Dorina Nagy Kristóf
8.b Balázs Anna Takács Rozália

A diákpresbitériumi gyűlések időpontja: minden hónap első keddi napján, 15.00-tól 15.45-ig.

Megbeszélések témái:

–     előző hónap tevékenységének értékelése;

–     következő hónap eseményeinek előkészítése, megbeszélése;

–     ötletbörze: javaslatok, észrevételek, vélemények.

Az előre nem tervezett, a hónap közben adódó programok rendkívüli gyűléseken, kiscsoportos megbeszéléseken kerülnek megbeszélésre.

Céljainkat és feladatainkat szem előtt tartva állítottuk össze év elején, a diákpresbitérium osztályképviselőivel az éves munkatervet.

  • A tervezett programok között természetesen szerepelnek az évek során már hagyománnyá szilárdult rendezvények és iskolai események, melyek színvonalas megrendezését az idén is fontosnak tartjuk. Ilyenek a Mikulás, farsang, testvérosztályi kapcsolatok ápolása és a fordított nap megrendezése.
  • Iskolánk szellemiségéből adódóan nagy hangsúlyt fektetünk a jótékonysági eseményekhez való csatlakozásra, önkéntes munkavállalásra, önzetlen szolgálatra.
  • Fontosnak tartjuk az egyházi és világi, nemzeti ünnepeinkről való színvonalas megemlékezést iskolai szinten.
  • A diákpresbitérium tagjai a városi rendezvényeken is rendszeresen képviselik intézményünket.

(Reformáció, Adventi gyertyagyújtások, Városi karácsony, Reformátusok Szatmárért …)

Élményekkel teli, sikeres tanévet kívánunk!

Vékonyné Virágh Tünde

a dp. munkáját segítő pedagógus

Iskolánk a Facebookon