Diákpresbitérium


„A csillogó szemek megörvendeztetik a szívet…” (Péld. 15.30)

diákpresbitérium

Célunk:

 • a diákok érdekeinek képviselete
 • a demokratikus légkör, jó hírnevű iskolai közélet kialakítása
 • az iskola tanulói számára programok szervezésével tartalmas, élményekben gazdag diákévek biztosítása
 • a keresztény szellemiségű iskolai diákélet és hagyományok megőrzése, ápolása.

Feladatunk, hogy a megrendezésre kerülő iskolai rendezvényeken tanulóink jól érezzék magukat, maradandó, közösségformáló élményekkel gazdagodjanak, osztályközösségek erősödjenek, az egyénekben rejlő, Istentől kapott talentumok felszínre kerülhessenek.

Alakuló ülésünkön megválasztottuk az új tisztségviselőket.

2020/2021. tanévben a diákpresbitérium 20 fővel kezdte meg munkáját.

Megbízások:

Elnök: Farkas Dóra 8.b

Titkár: Bazola Janka 8.b

Kincstáros: Dan Lara Hanna 8.a

A diákpresbitérium munkáját segítő pedagógus: Vékonyné Virágh Tünde

A 2020/2021. tanév osztályképviselői:

5.a Barna Tamás Makrai Gréta Vincze Balázs
5.b Kanyó Balázs Máté Pintye Réka Takács Miklós
6.a Kondor Kamilla Lakatos Réka Hanna
6.b Balogh Ákos Dániel Nagy Petra
7.a Kucsma Dorina Vadon Flóra
7.b Balázs Anna Takács Rozália
8.a Dan Lara Hanna Suba Johanna Tóth Petra
8.b Bazola Janka Farkas Dóra Nick Judit

A diákpresbitériumi gyűlések időpontja: minden hónap első szerdáján 15.00-tól 15.45-ig.

Megbeszélések témái:

 • előző hónap tevékenységének értékelése;
 • következő hónap eseményeinek előkészítése, megbeszélése;
 • ötletbörze: javaslatok, észrevételek, vélemények.

Az előre nem tervezett, a hónap közben adódó programok rendkívüli gyűléseken, kiscsoportos megbeszéléseken kerülnek megbeszélésre.

Céljainkat és feladatainkat szem előtt tartva állítottuk össze év elején, a diákpresbitérium osztályképviselőivel az éves munkatervet.

 • A tervezett programok között természetesen szerepelnek az évek során már hagyománnyá szilárdult rendezvények és iskolai események, melyek színvonalas megrendezését az idén is fontosnak tartjuk. Ilyenek a Mikulás-diszkó, farsang, testvérosztályi kapcsolatok ápolása és a fordított nap megrendezése.
 • Iskolánk szellemiségéből adódóan nagy hangsúlyt fektetünk a jótékonysági eseményekhez való csatlakozásra, önkéntes munkavállalásra, önzetlen szolgálatra.
 • Idén is meghirdetjük a már évek óta kedvelt tanulmányi verseny

Bízom benne, hogy ez ösztönzően hat az osztályok tanulmányi eredményére, hiszen a tét a bónusz kártya, mely a félévkor kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulóknak jár. A kártya a félév során bármely tantárgyból, egyszeri felelésmentességre jogosítja fel tulajdonosát.

 • Október hónaptól indítjuk a tisztasági versenyt. Ennek célja a szépen felújított iskolaépület állagának megóvása, környezetünk tisztántartása, alapvető higiéniai elvárások betartatása, a rend megtartásának szokássá válása.
 • Kiállítást hirdetünk a ,,Legszebb rajzom” címmel. Tanulóink munkái az intézményünk által kiadott 2021-es asztali naptár lapjait fogják díszíteni.

 

Az év közben zajló eseményekről folyamatos tájékoztatást adunk.

 

Kollégáimmal együtt bízunk abban, hogy a fent említett rendezvényekkel sikerül színesebbé varázsolni

a hétköznapokat, sikerül maradandó élményekhez juttatni tanulóinkat.

Élményekkel teli, sikeres tanévet kívánunk!

Vékonyné Virágh Tünde

a dp. munkáját segítő pedagógus

Iskolánk a Facebookon