PEDAGÓGUSAINK


Becsei Miklós

a fenntartó Kossuth téri Református Egyházközség elnök-lelkipásztora

Farkas János

földrajz – testnevelés szakos tanár

igazgató

Kertes Lászlóné

tanító

igazgatóhelyettes

Sebestyénné Szabad Melinda

matematika-kémia szakos tanár

igazgatóhelyettes

Bakos Sándorné
az 2.a osztályfőnöke

Balkánszkyné Oláh Erika

tanító

 a 4.b osztályfőnöke

Baloghné Szabó Aliz

tanító

Bartháné Pető Mónika

tanító

a 3.a osztályfőnöke

Czomba Zoltánné

tanító

a 3.b osztályfőnöke

Fekete Csilla

tanító

                   a 3.c osztályfőnöke

Fórizs Istvánné

angol szakos tanár

a 8.b osztályfőnöke

Földvári Zsuzsánna

tanító

Görögné Mónus Anikó

tanító

Győrfiné Herman Katalin

biológia – technika szakos tanár

a 7. a osztályfőnöke

Hompoth-Zolnai Ildikó

tanító

Juhász Zoltán Szilárdné

tanító

Katona Edit

informatika szakos tanár

Kisgyörgyné Bakos Noémi

matematika – ének-zene szakos tanár

az 6.a osztályfőnöke

Kissné Tóth Natália

tanító

az 2.b osztályfőnöke

Kolozsvári Beáta

matematika – fizika szakos tanár

Kománné Oláh Brigitta

tanító

a 1.b osztályfőnöke

Kondor Anita

tanító

Kondorné Menyhárt Éva Edina

tanító

a 4.a osztályfőnöke

Kósa-Varga Ágnes

testnevelés – biológia szakos tanár

a 8.a osztályfőnöke

Kovács Attila

angol szakos tanár

az 6.b osztályfőnöke

Kovács Erika

a 7.b osztályfőnöke

Kovács-Tóth Szilvia

tanító, drámapedagógus

a 4.c osztályfőnöke

Lakatos Mártonné

német szakos tanár

az 6.c osztályfőnöke

Lizák Zsuzsa

tanító

Lőrinczné Baráth Bernadett

tanító

a 2.c osztályfőnöke

Majoros-Varga Edit

 testnevelés szakos tanár

Matyi Tamásné

földrajz szakos tanár, fejlesztőpedagógus

a 7.c osztályfőnöke

Mónus Béla Csabáné

tanító

Murgulyné Kovács Edit

magyar – történelem szakos tanár

a 5.b osztályfőnöke

Patakiné Nagy Marianna

tanító

Pótorné Jäger Krisztina Éva

magyar – ének-zene szakos tanár

Selmeczi Ágnes

tanító

Ster Roland

testnevelés szakos tanár

Sultészné Gyüre Enikő

matematika – informatika szakos tanár

Szalai Mariann

angol szakos tanár

Szép Tamás

történelem szakos tanár

Vadász Sándor Zoltán

hit- és erkölcstan szakos tanár


ÓRAADÓINK


Bak Annamária

óraadó

gyógypedagógus

Czele József

római katolikus hitoktató

Kónya Ildikó Hajnalka

óraadó

logopédus

Szabóné Cseppentő Ildikó

görögkatolikus hitoktató


NEVELÉST ÉS OKTATÁST KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ DOLGOZÓINK


Dolmánné Gere Katalin

iskolatitkár

Kissné Sallai Katalin

pedagógiai asszisztens

Nagy Béla

rendszergazda


GAZDASÁGI DOLGOZÓINK


Geréné Czubor Mária

élelmezésvezető

Kissné Tamás Margit

gazdasági vezető

Pappné Tarcsa Noémi

gazdasági ügyintéző

Pócsi Zita

gazdasági ügyintéző


Iskolánk a Facebookon