PEDAGÓGUSAINK


Becsei Miklós

a fenntartó Kossuth téri Református Egyházközség elnök-lelkipásztora

Farkas János

földrajz – testnevelés szakos tanár

igazgató

Kertes Lászlóné

tanító

igazgatóhelyettes

Sebestyénné Szabad Melinda

matematika-kémia szakos tanár

igazgatóhelyettes

Balkánszkyné Oláh Erika

tanító

 a 4. b osztályfőnöke

Balogh Ferencné

matematika – ének-zene szakos tanár

Bartháné Pető Mónika

tanító

                  a 3.a osztályfőnöke

Czomba Zoltánné

tanító

a 3.b osztályfőnöke

Lizák Zsuzsa

tanító

Fórizs Istvánné

angol szakos tanár

a 8. b osztályfőnöke

Földvári Zsuzsánna

tanító

Görögné Mónus Anikó

tanító

Győrfiné Herman Katalin

biológia – technika szakos tanár

a 7. a osztályfőnöke

Hompoth-Zolnai Ildikó

tanító

Kisgyörgyné Bakos Noémi

matematika – ének-zene szakos tanár

az 6. a osztályfőnöke

Kissné Tóth Natália

tanító

az 2. b osztályfőnöke

Kománné Oláh Brigitta

tanító

a 1. b osztályfőnöke

Kondor Anita

tanító

Kondorné Menyhárt Éva Edina

tanító

a 4. a osztályfőnöke

Kósa-Varga Ágnes

testnevelés – biológia szakos tanár

a 8. a osztályfőnöke

Kovács Attila

angol szakos tanár

az 6. b osztályfőnöke

Kovács-Tóth Szilvia

tanító, drámapedagógus

Lőrinczné Baráth Bernadett

tanító

a 2. c osztályfőnöke

Matyi Tamásné

földrajz szakos tanár, fejlesztőpedagógus

a 7. c osztályfőnöke

Mónus Béla Csabáné

tanító

Murgulyné Kovács Edit

magyar – történelem szakos tanár

a 5. b osztályfőnöke

Lakatos Mártonné

német szakos tanár

az 6. c osztályfőnöke

Kovács Erika

a 7. b osztályfőnöke

Pappné Szabó Angéla

tanító

Patakiné Nagy Marianna

tanító

Fekete Csilla

tanító

                   a 3.c osztályfőnöke

Pótorné Jäger Krisztina Éva

magyar – ének-zene szakos tanár

Rádiné Farkas Judit

tanító

a 4. c osztályfőnöke

Sultészné Gyüre Enikő

matematika – informatika szakos tanár

Szép Tamás

történelem szakos tanár

Vadász Sándor Zoltán

hit- és erkölcstan szakos tanár

Szalai Mariann

angol szakos tanár

Bakos Sándorné
az 2. a osztályfőnöke

Selmeczi Ágnes

tanító


ÓRAADÓINK


Bak Annamária

óraadó

gyógypedagógus

Kónya Ildikó Hajnalka

óraadó

logopédus

Nyiregyháziné Misley Katalin

óraadó

fizika szakos tanár

Szabóné Cseppentő Ildikó

görögkatolikus hitoktató


NEVELÉST ÉS OKTATÁST KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ DOLGOZÓINK


Dolmánné Gere Katalin

iskolatitkár

Nagy Béla

rendszergazda

Kissné Sallai Katalin

pedagógiai asszisztens


GAZDASÁGI DOLGOZÓINK


Geréné Czubor Mária

élelmezésvezető

Kissné Tamás Margit

gazdasági vezető

Pócsi Zita

gazdasági ügyintéző

Sinkó János Ferencné

pénztáros


Iskolánk a Facebookon