Iskolánk története


AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÁSA

Az 1990-es évek társadalmi változásai lehetővé tették a szabad iskolaválasztást, valamint a vallás és lelkiismereti szabadság gyakorlásának jogát.

A mátészalkai református szülők, egyházközségünk vezetőinek együttműködő szándéka hívta életre 2001-ben a Kálvin János Református Általános Iskolát.

Az iskola indulását az akkori városvezetés jó szívvel támogatta, s elhelyezését biztosította egy kevésbé kihasznált önkormányzati iskola épületében, ahol felmenő rendszerben garantálta az évenkénti továbbfejlődés lehetőségét.

A Kálvin János Református Általános Iskola az érvényben lévő állami köznevelési törvény és a Magyarországi Református Egyház Közoktatási Törvénye alapján működő nyolc évfolyamos alapfokú oktatási intézmény.

Ma is vállalja a magyar református pedagógiai gondolkodás évszázadok során kikristályosodott elveit.
Ezek az alábbiak:

1. A szószék és a katedra közös célt szolgál. Az utóbbi feladata, hogy Isten dicsőségét hirdesse, amint az a művészetben, tudományban, természetben megnyilatkozik.

2. Isten személyesen szólítja meg az embert. A tanárnak tudnia kell, hogy minden tanuló önálló személyiség, s így mindegyikükhöz külön út vezet.

3. A Teremtő talentumokkal ajándékozza meg az embert. Az iskola feladata, hogy segítse a diákot ezek felismerésében, s ráébressze az ezzel járó felelősségre. A tehetségével való szerény, de okos gazdálkodás a református iskola diákjaiban szilárd hivatástudatot és munkaerkölcsöt kell, hogy kialakítson.

4. A reformátori szemlélet szerint hivatás és hivatás között nincsen rangsor, különbséget e téren csupán a hivatás betöltésének mértéke jelenthet.

5. Reformátoraink vallották, hogy nemcsak az egyénnek, hanem egész közösségeknek, népeknek is Istentől rendelt küldetésük van. A református iskola ennek jegyében osztozott és osztozik a nemzeti sorskérdésekben.

Ma is valljuk az ősi jelmondatot:

ORANDO ET LABORANDO – Imádkozva és dolgozva

Iskolánk a Facebookon