Képzési sajátosságaink


Kedves Szülők!

 A Kálvin János Református Általános Iskola a térség első református általános iskolájaként a 2020/2021. tanévben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját.

Az évszázados református nevelő – oktató munka hagyományaiból merítve, megújult közegben, megújult módszerekkel alakítottuk ki iskolánk jellegzetes arculatát, melynek legfontosabb vonása a gyermekek értelmi fejlesztése mellett, a lelki fejlődésük segítése, a keresztyén hit- és az erkölcs szellemében való nevelése.

Sokak számára ismertek már azok az értékek, amivel iskolánk rendelkezik:

 • Nyugodt, kiegyensúlyozott, családias légkör biztosítása.
 • Az iskolába lépő gyermekek beilleszkedésének segítése, a biztonság, a bizalom és a tanulási kedv kialakítása, a tanulói kudarcok elkerülése.
 • Differenciált tanulásszervezés, egyéni bánásmód, felzárkóztatás, tehetséggondozás, kreatív gondolkodást fejlesztő Sakkpalota oktatási program.
 • Egész napos oktatási forma, felső tagozaton tanulószoba működése szaktanári segítségnyújtással.
 • A szülőkkel mindennapos kapcsolattartás alsó és felső tagozaton egyaránt.
 • Magyar nyelv és irodalom, matematika, angol nyelv, informatika tantárgyak magasabb óraszámban és csoportbontásban való tanítása.
 • Magyar és református kultúrkincsünk megismertetése.
 • Közös készülődés egyházunk ünnepeire.
 • Nyílt bármely felekezetű családok részére.
 • Városi és országos versenyeken elért kiemelkedő eredmények.
 • A tanulók érdeklődéséhez igazodó tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök, művészeti csoportok.
 • Változatos sportolási lehetőségek: fitness-park, úszás, foci, kézilabda, aerobic.
 • Kirándulások, erdei iskolák, nyári táborok, külföldi tanulmányutak.
 • Közösségformáló, jókedvű családi és iskolai rendezvények, programok.

Legfőbb célunk:

SZERETETRŐL, SZERETETRE, SZERETETBEN

nevelni–oktatni tanítványainkat!

Tanulóink számos városi és országos versenyen elért eredményeikkel öregbítették iskolánk hírnevét. A középiskolákból érkező visszajelzések szerint továbbtanuló diákjaink megfelelő alapokkal, felkészültséggel folytatják tanulmányaikat.

Bízunk abban, hogy a nálunk szerzett tudás, lelki békesség, szemlélet és eligazodási képesség diákjainkat sikeresen szolgálják majd további életükben is. Hisszük és valljuk:

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.”
(Példabeszédek 22,6)

Iskolánkat azoknak a mátészalkai és környékbeli szülőknek ajánljuk, akik azonosulni tudnak intézményünk szellemiségével, nevelési – oktatási célkitűzéseivel.

Iskolánk a Facebookon