Étkezés igénylése a 2022/23-es tanévre


Tájékoztató a gyermekétkeztetés igénybevételéről a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény, a 328/2011. (XII.29.) sz. Kormányrendelet, valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermek intézményekben biztosított étkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 163/2022. (VIII.11.) számú Presbitériumi határozat alapján

 

Tisztelt Szülő / Gondviselő!

Az étkezéssel kapcsolatos tudnivalókról az alábbi tájékoztatást adjuk:

  1. Térítési díj:

Az Önök által is ismert élelmiszer árak, rezsiköltségek jelentős emelkedése miatt, a korábbi étkeztetési színvonal, minőség megőrzése, a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében  a Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség Presbitériuma 163/2022.(VIII.11) számú  határozatával döntött a gyermekétkeztetés nyersanyag normájának és térítési díjának emeléséről.

A vonatkozó jogszabályok alapján a tanulók térítési díja az ÁFA-val növelt nyersanyagnorma összege.

  1. szeptember 1-től alkalmazandó érvényes gyermekétkeztetési térítési díjak a 163/2022.(VIII.11) számú Presbitériumi határozat alapján:
 
 
  norma ÁFA tér.díj
tízórai        116 Ft          31 Ft          147 Ft /adag
ebéd        330 Ft          89 Ft          419 Ft /adag
uzsonna        121 Ft          33 Ft          154 Ft /adag
gyerek 3*-i étkezés 100 %-os térítés esetén        567 Ft        153 Ft          720 Ft napi háromszori étkezésre

 

  1. Igénylőlap, nyilatkozatok:

A gyermekétkeztetéshez az igénylőlapot, nyilatkozatot a 2022/2023-as tanévre vonatkozóan kötelező kitölteni az étkezés igényléséhez abban az esetben is, ha a gyermek kedvezményes étkezésre nem jogosult.

Az étkezési igényt kérjük 2022.08.25-ig jelezni az osztálycsoportban, majd a Nyilatkozatokat, Kedvezményre jogosító igazolásokat legkésőbb 2022. 08. 29-ig (tankönyvosztáskor) SZEMÉLYESEN leadni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az igénylőlapok leadása hiányában nem áll módunkban étkezést biztosítani gyermeküknek 2022. szeptemberében!

A nyilatkozatok eredeti példányát meg kell őriznünk, ezért kérjük, a hiánytalanul, olvashatóan kitöltött, aláírással ellátott bizonylatokat a határidő betartásával juttassák vissza személyesen részünkre. E-mail–en küldött, fénymásolt, valamint hiányosan kitöltött (pl.: hiányzik a lakcím, tanuló adatai, kedvezmények stb.) igénylőlapokat, nyilatkozatokat nem áll módunkban elfogadni.

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez be kell nyújtani a kedvezményre való jogosultság igénybevételét, a jogosultságot igazoló dokumentumokat.

A megfelelő nyilatkozatok és igazolások hiányában a kedvezményt nem tudjuk érvényesíteni. Ebben az esetben a támogatás nélküli teljes árat kell fizetni.

A gyermekek védelméről szóló 1997.évi XXXI. törvény (Gyvt.), valamint a 328/2011.(XII.29) sz.

Kormányrendelet alapján a kedvezményre jogosító nyilatkozatok érvényesítéséhez szükséges

papírok:

 – 100 % gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményben részesülhet az a tanuló, aki:

  • Rendszeres gyermekvédelmi – díj kedvezményben részesül

benyújtandó: a települési önkormányzat jegyzőjének rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozata, mely kijelöli a kedvezményezett részére az igénybevételre jogosító kezdő napot, ez általában 1 éves időtartam. A kedvezmény csak a határozat szerinti időtartam alatt jár!

  • Nevelésbe vették/ utógondozói ellátásban részesül

Igazolása: gyámhatósági határozat, amely kimondja a nevelésbe vételt.

      

50%-os gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményben részesülhet az az iskolás aki(t):

  • Tartósan beteg vagy fogyatékos

igazolás emelt összegű családi pótlékról (MÁK határozat másolata) vagy

Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről (szakorvos állítja ki),

vagy fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998 (XII.30.) Korm.rendelet 7/A § (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye (ha az állapot nem végleges a kedvezmény a határozatban vagy szakvéleményben meghatározott időtartama alatt vehető igénybe)m

FONTOS: A hatósági kártya önmagában nem elegendő igazolási mód!

  • Nagycsaládos kedvezmény: (3 vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő család)

Hatósági bizonyítvány a családi pótlék folyósításáról

A gyermekek számában történő változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni. Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni.

FONTOS: 25 év feletti (bármilyen képzésben résztvevő) tanuló gyermek NEM számít bele a családban nevelkedő gyerekek létszámába, kivéve ha súlyos fogyatékossággal él és ezt igazolják!

 

Diétás étkezéshez kapcsolódó tudnivalók (nem feltétlenül kapcsolódik a tartós betegség kedvezményhez)

Diétás étrend igényléséhez feltétlenül szükséges a jogszabályban nevesített szakorvos igazolása. (gasztroenterológiai, diabetológiai stb szakvélemény)

Házi gyermekorvosi igazolás nem elegendő!

Szakorvosi igazolás és diétás igénylőlap kitöltése nélkül nem tudjuk a diétás étkezést biztosítani!!

Figyelmeztetés!! A különböző jogcímekre járó jogosultságok nem vonhatóak össze! Célszerű minden kedvezményt feltüntetni az esetleges problémák elkerülése érdekében.

A nyilatkozatban leírtakkal kapcsolatban telefonon is állunk rendelkezésükre, ha további kérdés merülne fel az Önök részéről.

Kérjük, hogy elsősorban az étkezési ügyintézőt keressék az alábbi elérhetőségen:

tel:                     06/44-502-789

e-mail cím:       kalvin.etkezes@gmail.com

  1. Az étkezés ügyintézéséhez kapcsolódó információk:

A megrendelt étkezési napokra megállapított étkezés térítési díjat az igénybe vételt megelőzően előre kell megfizetni, melyről étkezési számla készül.

Az étkezés térítési díjának kiegyenlítése átutalással történhet. Az utalás egyértelmű azonosítása érdekében a közlemény rovatban minden esetben kérjük feltüntetni az alábbi adatokat:

– a gyermek teljes neve, osztálya

Kérjük a számla pontos- kerekítés nélküli- összegének utalását!

 

Bármely ok miatt bekövetkező hiányzás esetén az étkezést legkésőbb az étkezési napot megelőző nap délelőtt 10 óráig lehet lemondani. Ettől későbbi időpontban való lemondás érvényesítésére nincs lehetőség. A lemondást telefonon, vagy a megadott intézmény ügyintézője felé e-mailben történő jelzés alapján tudjuk érvényesíteni.

A lemondás/betegség első napján lehetőség van a napi étkezés elvitelére, de a következő naptól le kell mondani azt.

Lemondás esetén a visszajáró térítési díj folytatólagos étkezés igénybevétel esetén a következő  hónapban jóváírásra kerül, vagy  ha az étkeztetést a gyermek már nem veszi igénybe, 30 napon belül visszafizetésre kerül.

Iskolai tanítási napokon minden tanulót megilleti az étkeztetéshez való jog, ha arra a tanuló vagy szülő / gondviselő igény tart, írásban nyilatkozik róla,
és befizetési kötelezettségének eleget tett.

Az iskola/intézmény vezetője csak a tanítás nélküli munkanapokra jogosult az igénybe vevők (tanulók, szülők, gondviselők) helyett lemondani az étkezést.

 

Étkezési mód módosítását, megszüntetését kizárólag írásban – évente egyszer – áll módunkban elfogadni. Az étkezés módja a bejelentést követő hónaptól változtatható. A módosítás miatti jóváírás, illetve többletfizetési kötelezettség a következő számlában szerepel csökkentő, illetve növelő tételként.

Kitölthető formátum (docx): Nyilatkozat_kitölthető

 Letölthető formátum (pdf): Nyilatkozat_letölthető