„Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el…”

TANÉVNYITÓ A KÁLVINBAN

Szeptember 1-jén 8 órakor becsengettek a Kálvin János Református Általános Iskolába is, és elkezdődött a 2023/2024-es tanév.

Egyenruhás kicsi és nagy diákok boldog találkozása volt az iskola tornacsarnoka.

A legkisebbek az ISIZSÚR foglalkozásai után már bátran lépték át az iskola küszöbét és foglalták el a kiemelt helyüket tanítóikkal együtt.

Kertes Lászlóné igazgatóhelyettes köszöntötte a vendégeket, a diákokat, a pedagógusokat és a gyerekeket elkísérő szülőket.

Nt. Becsei Miklós lelkipásztor igei szolgálatával köszöntötte és adott lelki útravalót az egybegyűlteknek.

Farkas János intézményvezető ünnepi beszédében útmutatást nyújtott az iskola közösségének a sikeres tanévhez. „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14) – helyezte az igei gondolatot a jelenlévők szívére. Bemutatásra kerültek az új munkatársak és a felső tagozatba lépő osztályok osztályfőnökei.

Az ünnepségen az 1. osztályos tanulók bátran álltak az iskola közössége elé verses műsorukkal.

Áldd meg Uram – hangzott el Losonczi Léna verse Harkai Gréta szép előadásában.

Mindnyájuk munkájára Isten áldását kívánjuk!

Az iskola közössége előtt két nemrégen távozó kollégánk vette át a Belügyminisztérium kitüntetését.

BALOGH FERENCNÉ pedagógus a négy évtizedes pedagógus életpályájának elismeréséül a Belügyminisztérium Szolgálati Emlékérem kitüntetését vette át az iskola közössége előtt. Köszönjük a Kálvin iskolában eltöltött 17 évnyi kimagasló, áldozatos munkáját!

Örömökben, boldogságban, áldásokban gazdag nyugdíjas éveket kívánunk sok szeretettel!

PAPPNÉ SZABÓ ANGÉLA ÉVA pedagógus kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült. Köszönjük az intézményben végzett 20 éves lelkiismeretes, odaadó, magas szakmai színvonalú oktató-nevelő tevékenységét! További pedagógiai munkájához sok erőt, kitartást, ugyanilyen szakmai sikereket, örömöt, áldást és sok csillogó gyermekszemet kívánunk!

Az ünnepség végén az osztályok megörökíthették a tanévkezdés ünnepi pillanatát.

Kívánunk iskolánk minden tanulójának, pedagógusának, dolgozójának a tanév minden napjára ÁLDÁST, BÉKESSÉGET!

Soli Deo Gloria! ????

Fotó: Bartha Krisztián rendszergazda

Beszámoló: Kertes Lászlóné igh.