Az első osztályos tanulók már a tanév megkezdése előtt beülhettek az iskolapadba.

A csepergő eső ellenére nagy mosollyal az arcukon és bátor léptekkel érkeztek az iskolába, a nekik szervezett ISIZSÚRRA, ahol megismerkedtek a tanító nénikkel és az osztálytársaikkal.

Régen várt találkozás volt ez mindenki számára.❤

Brigi tanító néni és Ági tanító néni már napok óta örömmel és nagy lelkesedéssel szépítgették, díszítették a tantermet tanítványaik számára.

A kis elsősök pedig kíváncsi szemekkel tekintettek az osztálytermükre, melyben most egy játékos, ismerkedős foglalkozást töltöttek el pedagógusaikkal.

A szülőknek Farkasné Kiss Krisztina, a Szatmári Református Egyházmegye Oktatási Irodájának vezetője, pedagógus, személyiségfejlesztő előadása adott iránymutatást a sikeres, boldog iskolakezdéshez.

A gyerekek a játékos foglalkozás után felszabadultan vettek részt a tornateremben szervezett közös játékban, míg tanítók tájékoztatást nyújtottak a tanév első napjainak szervezési feladatairól.

Az iskolába lépés örömét az alsó tagozatos munkaközösség által készített fotófal előtt is megörökíthették a szülők.

Nagyszerű találkozás volt, melynek végén tankönyvekkel és füzetekkel megrakott táskával távoztak kis elsőseink.????????
Kedves 1.b osztályosok! Olyan jó, hogy köztünk voltatok!❤
Szeptember 1-jén ismét találkozunk!????

Fotó: Bartha Krisztián rendszergazda

Beszámoló: Kertes Lászlóné igh.