Balogh Ferencné, Nagy Viola június 05-én „Mátészalka Város Érdemes Pedagógusa” kitüntetésben részesült.

Viola tanár néni életét a zene, a közös éneklés szeretete határozza meg. A Vasvári Pál Gimnázium ének-zene tagozatán érettségizett, ezt követően a Bessenyei György Tanárképző Főiskola matematika-ének-zene szakán folytatta tanulmányait, és szerzett diplomát1983-ban. Ezzel egyidőben felsőfokú kórusvezetői oklevelet is szerzett.

Pedagógus pályájának első állomása Nyírkáta volt, 1987-től pedig Mátészalka iskoláiban végezte oktató-nevelő munkáját: először a Hősök Iskolájában, majd a Képes Géza Általános Iskola tevékeny és megbecsült pedagógusa volt, melyet 2004-ben Képes Géza díjjal ismertek el. Elsőként kapott meghívást a Kálvin János Református Általános Iskola felső tagozatába a szakpárja oktatására. Először óraadóként, majd 2006/2007. tanévtől teljes munkaidős munkavállalóként.

Egyéniségével, szakmai odaadásával már 17 éve meghatározó pedagógusa a Kálvin János Református Általános Iskolának. A felső tagozat munkaközösségének szakmai vezetője 2006 óta.

Az intézményes ének-zenei nevelés és a zenei tevékenység iránti nagy elhivatottság jellemzi. Az egyházi oktatás szellemiségéhez illeszkedve alapította meg 2006-ban a Kálvin iskola gyermekkórusát, a Tiszta Forrás Gyermekkórust, melyet töretlen lendülettel vezet immár 17 éve.

Rendszeres szervezője volt a Filharmóniai előadásoknak.

Megálmodója, alapítója és elsődleges szervezője volt 2013-tól a vármegye református általános iskoláiban meghirdetett Zsoltáréneklő- és Műveltségi versenynek.

Négy évtizedes szakmai pályafutását az igényesség, a folyamatos módszertani innováció határozta meg. Matematika tantárgyból a logikus gondolkodásra, az összefüggések meglátására, az ismeretek gyakorlati alkalmazására ösztönözte tanulóit. Elhivatottsága, kötelességtudata és kitartása példaértékű. Jelentős szerepet vállalt a tanulók tehetséggondozásában. Szabadidejét nem sajnálva rendszeresen készített fel tanulókat nemcsak énekes, hanem matematika versenyekre is.

A kiváló szaktudással és nagy alapossággal, teljes odaadással végzett pedagógusi munkája mellett kiemelkedő a közélet kulturális életében végzett tevékenysége. Immár 30 éve karvezetője a mátészalkai Zenebarátok Kórusának, s mellette a fehérgyarmati Erkel Ferenc Város Vegyeskart is vezeti. Különböző rangos megmérettetéseken számos díjjal jutalmazták a kórusok színvonalas előadását, valamint a karnagyuk munkáját.

Szilárd keresztény erkölcsi tartás, hivatástudat hatja át egész életét. Közéleti szerepvállalásának, pedagógiai munkájának, az oktatás területén végzett széleskörű tevékenységének elismeréseként méltán érdemelte ki a Mátészalka Város Érdemes Pedagógusa kitüntető címet.

Az iskola közössége szívből gratulál a kitüntetéshez!

Boldog nyugdíjas éveket kívánunk Isten áldásával!