„Csak tiszta forrásból!” (Bartók Béla)????

Iskolánk „Tiszta Forrás” Gyermekkórusa 17 éves múltra tekint vissza. Felső tagozatos tanulók önkéntes jelentkezésével szerveződik, szaktanári javaslat megerősítésével. Az énekkar folyamatos és eredményes működéséhez szükség van a gyerekek kötelességtudatára és több esetben a szülők támogatására is. Ezért köszönjük a gyerekek és szüleik áldozatvállalását!

Iskolai rendezvényeken, egyházi ünnepek alkalmával nyílik lehetőség a bemutatkozásra, a kiemelkedő hangi adottságú gyermekek különböző zsoltár- és dicséreténeklő versenyeken, népdalversenyeken képviselik iskolánkat, vállalva a megmérettetést. Büszkék vagyunk énekkaros tanulóinkra és hálás szívvel köszönjük, hogy szabadidejüket az iskola jó hírnevének öregbítésére fordítják.

Az énekkar repertoárja a nevükhöz hűen „tiszta forrásból” merít: népdalok, népdalfeldolgozások, ősi zsoltárok valamint dicséretek, ifjúsági énekek, magyar –és más népek dalainak egyszerű feldolgozásai.

Az énekkart Balogh Ferencné Viola néni vezette, aki ez alkalommal utoljára irányította a kórust. A következő tanévtől már a megérdemelt nyugdíjas éveit tölti. Hálás szívvel és tisztelettel köszönjük a 17 évnyi áldozatos munkáját, ami az énekkar alapításától kezdve végzett. Isten áldása kísérje további életét!