KÖLTÉSZET NAPI SZAVALÓVERSENY AZ ALSÓ TAGOZATON
„A vers néma. Adj neki hangot. A vers a könyvben halott. Keltsd életre. Mi a szavalás? A vers föltámasztása papírsírjából.”
Kosztolányi Dezső gondolataival köszöntöttük a résztvevőket költészet napi szavalóversenyünkön, melyet április 18-án rendeztünk meg iskolánk 2 – 4. évfolyamos diákjai számára. A verseny témáját idén Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója köré szerveztük, ezért szavalóinktól Petőfi-verseket kértünk. Legnagyobb örömünkre, ezzel a rendezvénnyel 51 tanítványunk érdeklődését sikerült felkelteni.
A verset gyermekek és felnőttek egyaránt szeretik, mert közben szárnyra kelhet a fantázia, a képzelet. A vers, akárcsak a mese, az Életre tanít, hatással van a beszédfejlődésre, a képzelőerő alakulására, az érzelmi gazdagodásra, a társas kapcsolatok fejlődésére. Éppen ezért, a – ma oly divatos – tévé, számítógép, vagy videójáték semmiképpen nem helyettesítheti a versolvasást, hiszen csak az olvasottak fejlesztik a nyelvi érzéket, csak azok gyarapítják a szókincset, a képzelőerőt.
Versmondóink ezekkel az értékekkel teljes mértékben azonosulni tudtak, hiszen olyan lelkesen és mély átéléssel szavalták Petőfi Sándor csodálatos költeményeit, hogy azok valóban életre keltek papírsírjaikból.
Nekünk, felnőtteknek pedig felemelő érzés volt hallgatni tanítványainkat, büszkeséggel töltött el bennünket az a felismerés, hogy a legősibb közlésformát, – a SZÓT – ilyen magas szintre emelték. Hasznos és tartalmas időtöltés volt szavalónak és hallgatónak egyaránt.
Kívánjuk, hogy ez a lelkesedés soha el ne múljon, mindig legyenek versmondók, akik a költők papírra vetett szavait életre keltsék és vershallgatók, akiknek ez megmelengeti a szívét!
Ezért fontosak tehát ezek az alkalmak, melyek során gyermekeinket ösztönözzük arra, hogy foglalkozzanak a versekkel, forgassák a versesköteteket, szavaljanak minél gyakrabban – mindannyiunk örömére. Meggyőződésünk, hogy minden résztvevő nyertes volt ezen a délutánon, mindenki csodálatos élményekkel gazdagodott. A zsűri tagjainak nem volt könnyű feladatuk, a Jók közül kellett kiválasztaniuk a Legjobbakat. Az értékelés szempontjai a megfelelő versválasztás; a pontos szövegismeret; a szemléletes előadásmód, hangsúlyozás; a kapcsolattartás a hallgatósággal; illetve a megfelelő hangerő és beszédtempó voltak. A legjobb szavalókat könyvvel és oklevéllel jutalmaztuk, az első helyezettek pedig ezen felül, még egy Petőfi-kirakót is hazavihettek.
1. HELYEZETTEK:
2.évfolyam: Varga Vanessza (2.a)
3.évfolyam: Pócsi Rebeka (3.b) és Szép Levente (3.b)
4.évfolyam: Benkő Benedek (4.b)
2. HELYEZETTEK:
2. évfolyam: Darabi Emili (2.b)
3.évfolyam: Májer Jázmin (3.c)
4.évfolyam: Pintye Enikő (4.b)
3. HELYEZETTEK:
2.évfolyam: Fülöp Luca (2.b) és Bojer Dorka (2.b)
3.évfolyam: Lakatos Anna Nikoletta (3.b) és Kiss Luca (3.a)
4.évfolyam: Velicskó Zsófia (4.b)
KÜLÖNDÍJASOK:
2.évfolyam: Benkő Bella (2.b)
3.évfolyam: Szilágyi Botond István (3.b)
4. évfolyam Bulyáki Linett (4.a)
Szeretettel gratulálunk minden versmondónak! Köszönjük, hogy szívet-lelket melengető szavalataikkal megörvendeztettek bennünket! Külön gratulálunk a díjazottaknak és felkészítőiknek!
Köszönjük a program szervezését Bartháné Pető Mónika, Czomba Zoltánné Ági néninek és Fekete Csilla Mária tanító néniknek!
SDG!
A beszámolót készítette: Fekete Csilla Mária tanító néni.
Fotó: Ary István 8.a osztályos tanuló és Bartha Krisztián rendszergazda.