A HIMNUSZ VILÁGOSSÁGA
Színházi előadáson jártak tanulóink
Örömünkre szolgált, hogy tanulóink egy különleges színházi előadás részesei lehettek február 15-én a Képes Kávéházban.
Az előadást a Himnusz születésének 200. évfordulója ihlette.
A nagyszerű előadás számos új irodalmi, nyelvi, történelmi, zenei ismerettel gazdagította a tanulókat, s hozta közelebb mindnyájukhoz nemzeti imádságunk gondolatait.
A nemzeti műveltség megalapozása, a nemzeti értékeink és jelképeink, a magyar kultúra tisztelete, a lakóhely megismerése kiemelt nevelési feladata iskolánknak.
Köszönjük Buzogány Béla Színházának, hogy felemelő előadásukkal hozzájárultak céljaink megvalósulásához.
Külön is büszkék vagyunk a társulat két tagjára Kovács-Tóth Szilvia és Kovács Attila pedagógusainkra.
Isten áldja Mindnyájuk további életét és munkáját!
és Ary István 8.a osztályos tanuló
Beszámoló: Kertes Lászlóné igazgatóhelyettes