A DIÁKPRESBITÉRIUM KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSA🥰

A diákság régen óhajtott kívánsága teljesült december 09-én, pénteken délután. A Diákpresbitérium szervezésében ismét megrendezésre került a várva várt Mikulás-diszkó.🎅🕺

A Diákpresbitérium köszönetét szeretné kifejezni mindazoknak, akik valamely formában hozzájárultak a diszkó sikeréhez.

Köszönik tombolanyeremények osztályszintű és egyéni felajánlásait, mellyek nagy örömöt szereztek a nyerteseknek.🎁

Hálás szívvel köszönik a szülői munkaközösség tagjainak az áldozatos munkáját, a finom süteményeket, szendvicseket, innivalókat valamint az egész este folyamán megtapasztalt gondoskodó szeretetüket.🧁🍩🥤🥰

A jól sikerült este után a diákság várja az ismétlést….😉❤️