„Az Isten útja tökéletes, az ÚR beszéde színigaz.” (Zsoltárok 18,30)

KÁLVIN-HÉT ZÁRÁSA – CSENDES NAP A KÁLVINBAN

A 2022 a hitoktatás éve a Magyarországi Református Egyházban. Ennek alkalmából a Reformáció ünnepe előtti héten a tanulók számára olyan tartalmas és színes programot állítottak össze az iskola pedagógusai, melyek a tanulók hitéletének, istenkapcsolatának mélyítését szolgálták. ?

(A hét eseményeiről korábbi beszámolóinkban olvashatnak.)

A KÁLVIN-HÉT záró eseménye a pénteken megszervezett csendes nap volt.

Az alsó tagozatosok az iskola dísztermében, a felső tagozatos diákok a Kossuth téri Református Templomban Istent dicsőítő énekeket tanultak és zengtek Görögné Mónus Anikó tanító, Koltai Annamária 8.b osztályos tanuló és Vadász Sándor Zoltán vallástanár zenei és énekes segítségével.

Erre a napra Veres Péter a Nyírségi Egyházmegye ifjúsági előadója, a gávavencsellői gyülekezet lelkipásztora és kedves felesége érkezett hozzánk, akik életükről, Isten szeretetének és hűségének megtapasztalásáról és Isten követéséről beszéltek az ifjúságnak.

Bizonyságtételüknek az alapja a Zsoltárok könyve 18, 30 volt:

„Az Isten útja tökéletes, az ÚR beszéde színigaz.”?

A felső tagozatos diákok hittanversenyének eredményei is ezen az alkalmon kerültek kihirdetésre a templomban.??

Áldott nap volt, méltó zárása a Kálvin-hétnek.?
Isten áldja bizonyságtevőink, tanulóink és az iskola minden dolgozójának további életét!
Szeretettel köszönjük a csendes nap megvalósításában résztvevő fentebb felsorolt pedagógusok és diák szolgálatát, valamint Pótorné Jäger Krisztina Éva pedagógus szervező munkáját.
Istené legyen a dicsőség!?

Fotó: Bartha Krisztián