1956. OKTÓBER 23-RA EMLÉKEZTÜNK??

KÁLVIN-HÉT ÜNNEPI MEGNYITÓJA?⚽️??⛪️

Az iskola közössége a 6. és 7. évfolyamos tanulók „Áldott légy 1956!” című megható és színvonalas műsorával emlékezett az 1956. október 23-i eseményekre. Összeállításuk felidézte a 66 évvel ezelőtti forradalom hangulatát, eseményeit, a közösségek és az egyéni életekre gyakorolt hatását. Emlékeztettek bennünket a hősökre, akik a legdrágábbat, az életüket adták a szabadságért. Legyen áldott az emlékük!?

A műsor létrejöttét Fórizs Istvánné és Kósa-Varga Ágnes osztályfőnök-pedagógusok segítették.
A díszletet Kovács Erika pedagógus készítette.
Hangtechnika: Bartha Krisztián rendszergazda, Nagy Gergő 8.b osztályos tanuló.
Fotó: Ary István 8.a osztályos tanuló és Bartha Krisztián.
Hálás szívvel köszönjük a műsorban közreműködők, a felkészítők és a segítők áldozatos munkáját!

SOLI DEO GLORIA!

Az októberi nemzeti ünnepek mellett az iskolában mindig nagy jelentőséggel bír október végén, a Reformáció emléknapjáról való megemlékezés. Ebben a tanévben egy színes és tartalmas programot kínáló KÁLVIN-HÉT vár a tanulókra, melyben tanulmányi hittanverseny, rajzverseny, megyei zsoltáréneklő – és műveltségi verseny valamint Kálvin-kupa elnevezésű labdarúgó torna várja a megmérettetést vállaló diákokat. A hetet reformációi csendes nap zárja, bizonyságtevővel és énektanulással.

A KÁLVIN-HÉT megnyitására ezen a közös ünnepi alkalmon került sor. A hét programjait Kertes Lászlóné igazgatóhelyettes ismertette.

Az ünnepi közösségünk a Kálvin János Református Általános Iskola emlékplakettjének átadásával köszönte meg VÉKONYNÉ VIRÁGH TÜNDE tanító néninek a 2009 szeptemberétől a Kálvin iskolában végzett nevelő-oktató munkáját. Szakmailag, emberileg kiváló embert ismertünk meg a személyében. A rá bízott feladatokat mindig lelkiismeretesen, tudását legjavát nyújtva valósította meg, s tette ezt nagy gyermekszeretettel, a tanítványokra való odafigyeléssel, kreativitással, alázattal, keresztyén szellemiséggel. Az alsó tagozat meghatározó pedagógusa volt, aki nemcsak tudásának átadásával, hanem egész személyiségének kisugárzásával oktatott-nevelt, mutatott példát a tanítványai számára. A Diákpresbitérium munkáját segítő pedagógusként számos tartalmas, érdekes diákprogram kitalálója, megvalósítója volt. Munkáját a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola tűzzománc tanszakának vezetésével folytatja.

További életére és munkájára Isten áldását kívánjuk! ??

A Kálvin János Református Általános Iskola tanulói és dolgozói közössége nevében Farkas János igazgató az egybegyűltek előtt gratulált Kertes Lászlóné igazgatóhelyettesnek a Tiszántúli Református Egyházkerület által adományozott Pedagógus Díjhoz, melyet október 22-én vett át Debrecenben, a Református Nagytemplomban.

A kitüntetéses elismeréshez szívből gratulálunk! További életére és munkájára Isten áldását kívánjuk!

SOLI DEO GLORIA!?
Áldott, szép hetet kívánunk mindenkinek! ??