Mennyezet festés…

Azok a gyerekek és felnőttek, akik az iskola főbejáratának mennyezetének festésén dolgoztak hónapokon keresztül, már maradandót és értéket alkottak az iskolaközösség és az intézménybe látogatók örömére, Isten dicsőségére.
A festett mennyezetkazetták átadására 2022. május 26-án csütörtökön, az iskola művészeti bemutatójának keretén belül került sor. A 48 kazetta díszítése 35 gyerek kitartó és lelkes munkáját dicséri. A mennyezetfestők csoportjának szakmai vezetője Hompoth-Zolnai Ildikó tanító, népi bútorfestő volt, akinek a munkáját Győrfiné Herman Katalin és Kovács Erika pedagógusok segítették. A kazetták motívumai a Kárpát-medence festett mennyezetkazettás templomainak díszítéseit vonultatja fel.
Az ünnepélyes átadón Nt. Tóth László lelkipásztor ismertette a kazetták motívumrendszerét, szimbolikáját, üzenetét, hozzásegítve a jelenlévőket, hogy ne csak szemmel, hanem lélekkel is tekintsenek a díszítésre. Nt. Becsei Miklós, a fenntartó egyházközség elnök-lelkésze az áldás elhangzása előtt emlékeztette az ünneplőket, hogy nem véletlen az Áldozócsütörtökön való átadás, hiszen ezen a napon a figyelmünk, a lelkünk felfelé emelkedik, ahogyan most a tekintetünk is.
Az alkalom ünnepi hangulatát iskolánk énekkarának műsora és Szabados Anna Zsófia 4.b osztályos tanuló szavalata emelte.
Felkészítőjük Balogh Ferencné és Nagyné Konyeczki Ilona pedagógusok voltak.
Az alkotók megilletődötten fogadták a tiszteletükre szervezett köszöntést. Munkájuk elismeréséül könyvjutalomban részesültek. Az átadót szeretetvendégség követte, ahol a gyerekeket és a vendégeket egy „kazettás” torta és üdítő limonádé várta.
A tanulók lelkesen várják a folytatást…
Köszönjük a rendezvény szervezőinek a munkáját.
Szeretettel ajánljuk az intézményünkbe látogatóknak, hogy az ajtón belépve tekintetüket emeljék a magasba és gyönyörködjenek a tanulóink és pedagógusaink művészi alkotásában!
Soli Deo Gloria!