Ünnepélyes tanévnyitó a Kálvinban


2021. szeptember 1-jén reggel 8 órakor ünnepélyes tanévnyitóval indult a 2021/2022-es tanév intézményünkben.

Becsei Miklós lelkipásztor igei üzenetét követően Farkas János igazgató biztató szavaival nyitotta meg az tanítási évet.

 

ELŐTTETEK MEGYEK

 „Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az Olajfák hegyére. És akkor így szólt hozzájuk Jézus: Mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert meg van írva: „Megverem a pásztort, és elszélednek a juhok.” De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába.” Mk 14, 26-28.

Kedves Barátaim! Kedves Kicsi Elsősök, Kedves Szüleik! Kedves Tanulók, Pedagógusok, Munkatársak! Testvéreim a Jézus Krisztusban! Szeretettel köszöntelek Titeket ezen a szép őszi reggelen, amikor a nyár minden vidám zsivaja után csengőszóra hangolódik át újra a fülünk és a szívünk. Az első tanítási napra ébredtünk. Becsengettek. Sokaknak ismerős ez, de három osztálynyi elsős kistestvérünknek ez egy egészen új kihívás. Szeressük őket, hogy az első pillanattól otthon érezzék magukat ebben az iskolában.

Jézus Krisztus biztatásával érkeztem én is ma reggel közétek. Azt mondja Ő: Előttetek megyek. Legyen a közös elindulásnak, minden dolgos hétköznapunknak felülről kapott jelmondata: előttetek megyek. Jézus azt ígéri, hogy előttünk fog járni, s nekünk csak annyi a dolgunk, hogy menjünk utána. Mennyire nagydolog ez. Tudjuk a mindennapok tapasztalatából, hogy vannak olyan helyzetek, amelyekbe nem szívesen megyünk bele egyedül. S ha lehet, akkor előre küldjük a bátrabbik társunkat. Lehet, hogy valaki fél a sötétben és akkor előre küldi az anyukáját, vagy az apukáját, hogy kapcsolja fel a villanyt. De van, aki olyan bátor, hogy előre megy és egyedül kapcsolja fel a villanyt.

Jézus előttünk indul ebben az új tanévben és felkapcsolja a villanyt, hogy semmitől se féljünk. A régiek úgy hitték, hogy a fényes Napkorong az égen az nem más, mint Jézus Krisztus. Egyházi énekek sora született abból a hitből, hogy Jézus a mi fényes Napunk. Ha felragyog a Nap, akkor nem fázunk, ha felragyog a Nap, akkor jobb a kedvünk, átmelegszik a szívünk.

Jézus azt ígéri, hogy előttünk fog járni, s hogyan lehet ezt megtapasztalni abban az iskolában, ahová elsőseink pár hónapja beiratkoztak és most végre el is indulnak velünk? Mindazoknak a szívében ott lakik Jézus, akik szeretik egymást. A tanítónénik és tanítóbácsik szívében is ott lakik Jézus. Nagyobb diáktársaink szívében is ott lakik Jézus. Ebben a tanévben különösen is az a küldetésünk, hogy az előttünk járó Jézusra ráismerjünk egymásban. Amikor új barátod lesz az iskolában, vagy a réginek ismét megfogod a kezét, akkor érezni fogod, hogy Jézus nagyon közel van. Amikor a tanítódra tudsz figyelni, akkor érzeni fogod, hogy Jézus nagyon közel van. Amikor át tudod adni magad a tanulási vágynak, amikor sikerként könyveled el, ha valamit megtanultál, akkor Jézus nagyon közel van. Amikor a legszorgalmasabb tásunk lesz a példaképünk, akkor Jézus nagyon közel van.

Nagyon hálás a szívünk Jézusnak azért, mert együtt kezdhetjük el az új tanévet. Imádkozzunk azért, hogy ez így is maradjon. Örülni fogunk minden együtt töltött napnak. Meg fogjuk becsülni az iskolában tölthető időt.

DE a dolgok nem a mi kezünkben vannak. Semmi biztosat nem lehet tudni a folytatásról, de minden biztatót tudni lehet, és nekünk ez a lényeg. Semmi biztosat nem, de minden biztatót igen, mert azt ígéri Jézus, hogy előttünk fog járni. Egy lépéssel mindig előrébb lesz és lehet bátor szívvel utána menni. Ami az elsősök számára és a szüleik számára új és idegen, abban Jézus ad bátorságot, hogy együtt és nagyon bátran és nagyon lelkesen rálépjünk az útra. Ami a nagyobbak számára megszokott és rutinszerű, abban Jézus ad örömöt, hogy ismét kedvünk teljen benne. Ő előttünk jár. Ami a tanítóknak és tanároknak megszokott és rutinszerű, abban Jézus adjon új erőt, hogy megfényesedjen a hivatásunk, hogy a város legjobb iskolája lehessünk, ahol a tárgyi tudással együtt az igaz emberség is ugyanolyan fontos tanulnivaló.

S végül egy nagy tanulság mindannyiunknak. Amikor Jézus a biztatását elmondja, hogy előttetek megyek, akkor valójában egy nagyon szomorú dologról is beszél. Azt mondja el tanítványainak, hogy az Ő sorsa nemsokára a kereszten folytatódik. Készül meghozni a legnagyobb áldozatot a világért. Jézus szeretetből feláldozza magát a világért és mindannyiunkért. Jézus azt is elmondja előre, hogy amikor Őt majd elfogják, akkor tanítványai szerte futnak. Senki nem marad vele. Még aki fogadkozik és hősködik, az sem marad vele.

De nem ez a lényeg, hanem az, hogy Ő feltámad. Az a lényeg, hogy Ő megharcolja a legnehezebb harcot, ha kell nélkülünk is és legyőzi a halált. Feltámad és előttünk megy. Meggyőződésem az, hogy jóllehet Jézus nélkülünk is legyőzi a halált, nélkülünk is győz, de velünk szeretne győzni. Ha vele maradunk, ha a közelében maradunk, akkor az azért fantasztikus, mert Jézus legyőzi a halált, mi pedig legyőzzük a félelmeinket. Legyőzzük a gyengeségeinket. Legyőzzük a lustaságot, legyőzzük a szomorúságot. Legyőzi mindenki a saját gyengeségét.

Ha nekünk olyan Jézusunk van, aki legyőzte a halált, akkor neki minden lehetséges. Nekünk olyan Jézusunk van, akinek minden lehetséges. Mert akkor nekünk is segít minden akadályt legyőzni. Ezzel a reménységgel a szívünkben induljunk együtt Jézus után. Ámen.