Reformációi megemlékezés a Kálvinban

„AZ IGAZ EMBER PEDIG HITBŐL ÉL.” (Róma 1,17)


„Október utolsó napja már.
A látóhatár fénylő napkeltet ígér:
„Az igaz ember hitből él…”

(Lukátsi Vilma: Wittenberg)

Október 22-én iskolai közösségünk megemlékezett a Reformáció Emléknapjáról. Az iskolarádión keresztül elhangzó összeállításban a színjátszó csoport tagjait hallhattuk, akik verses, zenés összeállításukkal idézték fel a reformáció kezdetét, 1517. október 31. eseményét, életünkre, hitvallásunkra máig is ható jelentőségét. A műsort Kovács-Tóth Szilvia és Kovács Attila pedagógusok készítették.

A reggeli elcsendesedés során Vígh Tamás iskolalelkész táplálta lelkünket gondolataival. Lelki felfrissülésre, megújulásra, önmagunkban és kapcsolatainkban való békesség megteremtésére, frissítésére biztatott mindnyájunkat:

Több, mint ötszáz évvel ezelőtt, 1517-ben Luther Márton tevékenységének köszönhetően elindult a reformáció Wittenbergből. Először az evangélikus, majd pár évvel később a református felekezet vált ki a római katolikus egyházból.

Maga a reformáció szó is nagyon jól kifejezi, hogy mi történt akkor. Re+formation: ismerős kifejezés, hiszen a „formáció” szóval ma is több helyen találkozhatunk. Annyit jelent, mint összeállítás, alakzat, szerkezet. A „re” előtag, pedig valami újra, valamilyen ismétlésre utal. Szabad fordításban a reformáció annyit jelent, hogy „felfrissítés”. Hiszen maga a reformáció a teljes kereszténységen túl a társadalom egészére is óriási frissítő hatással volt.

A reformáció idején azonban megszületett egy másik fogalom is, a „semper reformanda” elv. Amely alapján az a felfrissülési mozgalom, amely ötszáz évvel ezelőtt elindul még ma is tart. „Semper reformanda”, azaz „folyamatos reformáció”. Mind a keresztény felekezeteinkben, mint önmagunkban szükség van bizonyos időközönként egy felfrissítésre. Az idei reformáció ünnepe miért ne lehetne önmagunkra nézve is egy felfrissülés. A mai kor embere, amire leginkább vágyik az a békesség, mert békesség nélkül az életben minden más tett üres és szorongató. A mai ünnepünk lehet a minket körülvevő békének a felfrissítése. Itt az idő, hogy felkeressük azokat az ismerőseinket, akikkel haragban vagyunk, vagy nézeteltérésünk van, hogy egy egyszerű bocsánatkéréssel rendezni tudjuk a feszültséget. Hiszen a békesség az, amire hív minket Krisztus ebben az életben, hogy szeretetben, örömben és nyugalomban tudjuk megélni a mindennapokat.”

https://youtu.be/dsspNi4qcaA

„…mert fújt a Szél
azon a kora reggelen,
nem maradt többé rejtelem,
hogy Isten szereti a világot
önmaga adott váltságot érte
Fia halála által!
S mert Ő mindent megfizetett,
azért nem lehet elveszett,
senki, aki hisz Benne!
Hisz, szeret és remél…
„Az igaz ember hitből él!”

(Részletek Lukátsi Vilma: Wittenberg című verséből)

Soli Deo Gloria!