Ima a hősökért – Megemlékezés az aradi vértanúk tiszteletére

2020. október 06.

Október 6-án iskolánkban – sokéves hagyományainkhoz híven – felemelő, történelmi múltunk szent ügyéhez méltó megemlékezést tartottunk az aradi vértanúk tiszteletére.

A szereplők 5.a és 5.b osztályos tanulók voltak: Barna Tamás, Gladics János, Gottlieb Botond, Harkai Gréta és Vincze Balázs. Osztályfőnökeik, Kósa-Varga Ágnes és Fórizs Istvánné irányításával – a megszokottól eltérő módon – az iskolarádión keresztül tolmácsolták az 1848/49-es forradalom és szabadságharc dicsőséges időszakának, majd a bukásnak a történelmi tényeit, végül a megtorlás miatti megrendülést és gyászt. A népzenei betétek – a mélységes fájdalmat megéneklő kesergő és népballada – valamint az aradi tizenhármak példa értékű, útmutatást adó utolsó szavai és tettei a tantermekben ülő hallgatóságra nagy hatást gyakoroltak.

A kegyeletteljes műsort iskolalelkészünk, Vígh Tamás szívből jövő imádsága zárta:

Szent Istenünk! Mindenható Urunk!

Kérünk téged, hogy bocsásd meg nekünk, embereknek a vérontást. Bocsásd meg, hogy nem tudtuk békésen rendezni a nézeteltérést! Kérjük, bocsáss meg azoknak, akik kardot ragadtak. Bocsásd meg, Urunk, hogy vétkeztünk egymás ellen!

Urunk! Fáj a múlt. Fáj visszagondolni az aradi vértanúkra. Fáj az ő haláluk. Kérünk téged, hogy adj nekünk vigasztalást. És kérünk téged, hogy áldd meg a nemzetünk, hogy ezek a háborús események ne ismétlődhessenek meg. Ments meg minket a háború borzalmaitól, hiszen most a járvánnyal sem bírunk. Tudjuk, hogy Te irányítod a történelmet, és a te kezedben van a sorsunk. Tudjuk, Urunk, hogy Te adod meg a népeknek is a sorsát, de egyúttal tudjuk, és hálásan köszönjük, hogy Jézus Krisztuson keresztül nekünk és az ellenségeinknek is lehet bűnbocsánat. Kérünk téged, Urunk, hogy áldj meg minket, és áldd meg az ellenségeinket is, hogy a haragból újra szeretet lehessen.

Köszönjük, Urunk, hogy Te a szeretet istene vagy, és ha benned bízunk, akkor te elhozod a békét. Urunk! Vágyunk a békére. Kérünk, hogy hozd el ezt a békét, és adj nekünk békességet ma is, és minden napon! Köszönjük, hogy meghallgattad az imádságunkat. Jézus Krisztus nevében. Ámen.

Az ünnepi műsor hanganyaga az iskola YouTube csatornáján:

https://youtu.be/p459iL0CQbA