5. b osztály

Osztályfőnök: Kovács Erika


Az osztályba 19 tanuló jár, 11 fiú és 8 lány. Létszámunk szeptembertől emelkedett 1 fővel, miután egy kisfiú érkezett közénk. 14 gyerek más településről jár be Mátészalkára, hogy iskolánkban tanulhasson, vállalva az ezzel járó plusz terheket is.

Négy pedagógus végzi mindennapi oktató-nevelő munkáját ebben a kis közösségben, további három hitoktatóval kiegészülve. Célunk, hogy a tanulás meghatározó értékké váljon.

A tanulmányi munka terén sok szorgalmas, ügyes gyerek nyújt kiemelkedő teljesítményt, de 3-4 tanuló folyamatos felzárkóztatást igényel. A szülőkkel együttműködve igyekszünk segíteni őket, hogy teljesíteni tudják a követelményeket.

Szeretnénk egy barátságos, jó osztályközösséget formálni, hogy a gyerekek egymásra figyelő, szeretetteljes közegben érezzék magukat, örömmel járjanak iskolába. Ragaszkodjanak osztálytársaikhoz és pedagógusaikhoz, legyenek büszkék arra, hogy refis diákok.

Az eltelt három év munkájának eredményeként elmondható, hogy társaikkal és a felnőttekkel szemben figyelmesek, tisztelettudóak, empatikusak.

Sajnos kevesen választják a művészeti oktatás, illetve különböző sporttevékenységek adta lehetőséget egyéni adottságaik, képességeik fejlesztésére. Egy kislány jár rendszeresen lovagolni, 1-2 gyerek kezdett hangszeren tanulni.

Őrizzük iskolai hagyományainkat, a közös rendezvényekre nagy várakozással, iskolai ünnepi alkalmakra méltóképpen készülünk.

A születésnapok megünneplése mindig örömteli esemény az osztályközösségben.

Napjainkat áthatja Isten igéje, a gyerekek nagyon szeretik és igénylik a csendes percek elmélyült beszélgetéseit, az ige üzenetét. Napról napra egyre többen fogalmazzák meg gondolataikat imádságban. A családdal összehangolt keresztyén nevelést helyezzük előtérbe.

Mindennapi munkánkat az alábbi ige vezérli: „Bízzál az Úrban, és tégy jót!” ( Zsoltárok 37, 3)


Osztálynévsor:

 1. Antal Kíra Anna
 2. Bartha Barbara
 3. Drabik Balázs
 4. Fülöp Zsófia
 5. Juhász Tamás
 6. Kádár Roland József
 7. Király Dávid
 8. Nagy Máté
 9. Szabó Gergő
 10. Szabó Lőrinc
 11. Szalacsi Szabolcs
 12. Szücs Krisztián
 13. Tomori Szabina
 14. Tóth Amina
 15. Ujfalusi Anna
 16. Varga Szabolcs
 17. Varga Száva Alma
 18. Zgyihar Kinga Lilien
 19. Zun Ádám Csanád