Emlékeztünk…


Immáron hagyományosan, az aradi vértanúk eseményeit idéztük fel a Kálvin János Református Általános Iskola diákjaival. Így történt ez a napokban is, október negyedikén, amikor az aradi gyásznap fontosabb pillanatait elevenítették meg műsorukkal az 5. b osztályos tanulók. Szép Tamás, iskolánk történelem szakos pedagógusa bevezetőjében felhívta a figyelmet az ünnep jelentőségére, aktualitására, mai üzenetére. Az aradi 13 példát állít nekünk, megmutatják, hogy a magyarság lélekben dől el. Életük árán is maradtak fogolynak és vállalták a vértanúsorsot… Majd felcsendült a citerával kísért jól ismert népdal: „Jaj, de szépen süt az őszi napsugár, az aradi vártömlöcnek ablakára…” A gyermekek versekkel, énekkel, prózai részletekkel idézték meg a hajdani megrendítő eseményeket. A megemlékezés során fontos volt számukra, hogy ne csak a hangzó szöveget jelenítsék meg, hanem harmóniában legyenek a szemléltető eszközök, a színpadi mozgás, a korhű ábrázolás, a nemzeti lobogó színeinek megjelenése. A tizenhármak utolsó mondatai szomorú, fájdalmas, de ugyanakkor megindító volt a diákok előadásában:

Szegény hazám! Isten büntesse meg hóhérainkat!”

(Kiss Ernő);

Isten veletek bajtársak, nemsokára más igazabb bíró előtt fogunk állani.”

(Leiningen Westerburg Károly)

A tizenhárom magyar honvédtiszt nemcsak hazaszeretetükben, bátorságukban lehetnek előttünk példamutatók, hanem hitükben is. Büszke voltam osztályfőnökként, hogy ezt a komoly témát milyen átéléssel és precizitással adták elő, élték meg a gyermekek és tolmácsolták diáktársaik felé. Felnőttek a feladathoz, hiszen ötödik osztályosként, a történelemmel ismerkedve még tananyagként sem szerepelnek az 1848-49-es események, mégis új élményeket szereztek. Befejezésként Lajkó Félix: A madárnak hegedűzenéje csendült fel, amelynek dallamaira osztályunk néptáncosai gyönyörű koreográfiát mutattak be. Azzal, hogy adhattunk, gazdagodhattunk mi is. Hiszem, a megemlékezések a mai kor gyermekében érzéseket, élményeket, benyomásokat váltanak ki, új ismereteket adnak, s erősödik bennük a haza, a nemzet, a magyarság szeretete és fontossága is egyben.

Pótorné Jäger Krisztina