SAKKPALOTA A KÁLVINBAN


A Kálvin János Református Általános Iskolában 2014. novemberétől, az 1. és 2. évfolyam tanulói hetente egy alkalommal, egy különleges képességfejlesztő foglalkozáson vehetnek részt: a SAKKPALOTA programban. A program megálmodója és kidolgozója Polgár Judit, magyar sakkozó, nemzetközi nagymester, aki a sakkot a tananyag átadásának szolgálatába állítja azáltal, hogy a sajátos eszközrendszerének használatával és a szabályrendszerének elsajátításával fejleszti a részképességeket, a logikus gondolkodást, a kreativitást, az emlékezetet, a türelmet, a toleranciát, az együttműködő képességet.
A program célja nem a sakkjáték elsajátítása. A sakk, mint oktatási eszköz, segíti a pedagógus és a tanulók közös, együttműködő munkáját oktatás területén.

Az elmúlt hónapok tapasztalata alapján a tanulóink nagy lelkesedéssel járják be Kissné Tóth Natália és Patakiné Nagy Marianna tanítók vezetésével a SAKKPALOTA világát. A padokban, a könyvek mellett ott lapul a sakktábla, melyet szívesen vesznek elő szünetekben, szabadidőben a gyerekek, és hívják ki egymást egy-egy játékra.

A program sikeres lebonyolításához szükséges eszközöket az iskola biztosítja.

Márciusban a „Kálvin János Református Általános Iskoláért” Alapítvány járult hozzá, hogy a tanulók minél szélesebb körben használják a sakkjátékot: egy tantermi és egy udvari sakk megvásárlásával.

Iskolánk oktatási programja azonosulni tud Polgár Judit gondolatával:
„És, hogy miért fontosabb a gondolkodás fejlesztése, a kreativitás elősegítése, mint valaha? Azért, mert hihetetlenül gyorsan változó világunkban a holnap győztesei azok lesznek, akik képesek az elavult gondolatok elvetésére, és új ismeretekkel való behelyettesítésére. A képességfejlesztő sakk pedig erre a jövőre készíti fel a gyerekeket!”

Kertes Lászlóné
igazgatóhelyettes