Igazgatói köszöntés


ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az intézményünk honlapján!

A Kálvin János Református Általános Iskola pedagógusai és tanulói nevében fogadják jó szívvel szeretetteljes köszöntésemet Jakab 1, 17 versével: „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való.” Intézményünkben, a nevelő – oktató munkánk során naponta tapasztaljuk ezt a bizonyosságot.

Több mint egy évtizede működik Mátészalka központjában a Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség fenntartásában a Kálvin János Református Általános Iskola.

A több évszázados református oktatás hagyományait figyelembe véve, új közegben, megújult módszerekkel nyújtjuk azt a többletet, amit egy református iskola jelent az oktatáson felül.

Az elmúlt évek alatt kiépítettük iskolánk jellegzetes nevelő – oktató munkáját. A magas színvonalon végzett oktató munka mellett kiemelt feladatunknak tartjuk a tanítványaink lelki fejlődésének segítését, a keresztyén hit és az erkölcs szellemében való nevelését.

Tevékenységünk minden szintjén a szeretet és az összetartozás légkörének kialakításán munkálkodunk. A szülői házzal együttműködve, a keresztyén értékek átadásával nevelünk.

Oktatási feladatainkat az életkori sajátosságokhoz és egyéni adottságokhoz illesztett korszerű ismeretanyag közlésével, magyar és református kultúrkincsünk örök értékeinek tanításával valósítjuk meg.

A Magyarországi Református Egyház iskoláival együtt mi is valljuk az ősi jelmondatot:

ORANDO ET LABORANDO – IMÁDKOZVA ÉS DOLGOZVA

Baktiné Illés Éva
igazgató

Iskolánk a Facebookon