A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség pályázatot hirdet a Kálvin János Református Általános Iskola intézményvezetői munkakörének betöltésére

Intézmény megnevezése:Kálvin János Református Általános Iskola (Mátészalka, Nagykárolyi u. 5., OM azonosító: 102924)

Munkakör:– intézményvezető, igazgató

Pályázati feltételek:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű
munkaviszony, teljes munkaidő.

Munkahely: az intézmény székhelye.

A magasabb vezetői beosztás időtartama:
határozatlan idejű pedagógus munkakörre fennálló munkaviszony
mellett, 5 évre szóló határozott idejű megbízás, 2020.
augusztus 1. napjától 2025. július 31. napjáig.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó
legfontosabb feladatok:

Felelős az intézmény törvényes és szakszerű működéséért,
a takarékos gazdálkodásért. Dönt az intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más
hatáskörébe. A fenntartó által jóváhagyott költségvetés
alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és
tárgyi feltételeket biztosítja. Gondoskodik a munkafegyelem és a
munkavégzés törvényességének megtartásáról. Irányítja és
ellenőrzi a nevelő-oktató munkát. Tevékenységét az állami
jogszabályok, valamint a Magyarországi Református Egyház
törvényeinek, szabályrendeleteinek, határozatainak megfelelően
végzi.

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: A nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.
rendelet szerint.

A pályázat
benyújtásának módja:

A (4700 Mátészalka, Kossuth tér 1.) címre kell
megküldeni. A zárt borítékon fel kell tüntetni „Igazgatói
pályázat”.

A pályázat
benyújtási határideje
: 2020. május 25.

A pályázat elbírálási határideje: 2020.
június 20.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal
kapcsolatosan további tájékoztatást lehet kérni:

Becsei Miklós
lelkipásztor

Mátészalka
Kossuth téri Református Egyházközség

Mátészalka,
Kossuth tér 1.

Telefon: +36
30 683 7867

Email:
mateszalka-kossuth.ter@formatus.hu

Mátészalka, 2020. április 28.

Becsei Miklós                                                                Dr. Gaál Gedeon

lelkipásztor                                                                       főgondnok